Як створити мастерноду на MonacoCoin

CryptoExplorer         Немає коментарів         MonacoCoin
199 переглядів
В сьогоднішній інструкції ми розглянемо процес створення власної мастерноди для криптовалюти MonacoCoin (MCC). Для запуску мастерноди вам буде потрібна сума 1000 MCC, які служитимуть заставою. Вказана сума буде знаходитися на вашому локальному гаманці і ніхто, окрім вас, не матиме до неї доступу. Далі ми розглянемо процеси встановлення локального гаманця, створення сервера та безпосередньо запуск мастерноди MonacoCoin.

Крок 1: Завантажте останній клієнт MonacoCoin Core. Синхронізація триватиме від 10 хвилин до декількох годин.

https://github.com/monacocoin-net/monacoCoin-Core/releases

Крок 2


Відкрити «Консоль налагодження»: Інструменти -> Консоль налагодження.

Ввести наступну команду:

getnewaddress 0

Консоль видасть вам адресу аналогічну наведеній нижче:

MDapqpzH7M4WD4FxEQsk963MEbJZq8Nx7Q

Для інформації: ця адреса має псевдонім/аліас «0» і ви можете вказати будь-який інший.

Надіслати команду для генерації закритого/приватного ключа мастерноди:

masternode genkey

Ваша мастернода отримає приватний ключ, аналогічний наведеному нижче:

3c7854No7bQ585495UMBnwoZvPv4DefJC4yeEAmpwKgLRzsBr1W

Збережіть отримані дані (адресу і приватний ключ) в будь-якому текстовому файлі.


Крок 3: Надішліть на вашу згенеровану адресу заставу, рівно 1000 MCC, не більше, і не менше. (в прикладі адреса: MDapqpzH7M4WD4FxEQsk963MEbJZq8Nx7Q). Ви можете використати наступну команду:

sendtoaddress ВАША_АДРЕСА 1000


Далі потрібно дочекатися підтвердження транзакції (потрібно трохи часу). У транзакції має бути не менше 15 підтверджень, щоб активувати мастерноду.

Крок 4:

Ми наполегливо радимо вам зашифрувати і зробити резервну копію вашого гаманця. Для цього:

Перейдіть в головне меню: «Налаштування» -> «Гаманець шифрування»

Увага: шифрування є незворотньою процедурою, а втрата гасла означає втрату гаманця!


Залежно від потужності вашого комп'ютера це може зайняти декілька хвилин, не панікуйте! В кінці процесу шифрування гаманець повинен перезапуститися. Після того, як ваш гаманець перезапустився, перейдіть в головне меню: Файл -> Зробити резервну копію гаманця.

Збережіть файл на кількох USB-накопичувачах або в хмарі, щоб ви його не втратили.

Інсталяція мастерноди - створення онлайн-сервера

 
На даному етапі ми встановимо сервер на машині VPS (Virtual Private Server). Для цього ми створимо сервер на https://www.scaleway.com/, але ви можете зробити це на OVH, 1 і 1 чи іншому, на власний розсуд.


Ви можете знайти сервери VPS від 2,99 € в місяць! Створіть обліковий запис на https://www.scaleway.com і увійдіть в нього, щоб створити свій перший VPS-сервер. Перед створенням сервера вам необхідно створити набір ключів RSA-з'єднання. Набір ключів RSA діє як логін і гасло, а також значно підвищує безпеку вашого сервера! В даний час більшість постачальників послуг VPS використовують цей тип аутентифікації.

Крок 1: Створення ключів RSA

Щоб підключитися до вашого сервера, у вас повинно бути програмне забезпечення терміналу (наприклад PUTTY або Bitvise). Тут ми будемо використовувати Bitvise, ще одну безкоштовну і повну програму, яка дозволить вам підключитися до вашого сервера, а також дуже легко згенерувати набір RSA-ключів!

Завантажити Bitvise можна тут https://www.bitvise.com/ssh-client-download або тут https://bvdl.s3-eu-west-1.amazonaws.com/BvSshClient-Inst.exe


Щоб створити ключ RSA, натисніть «Клієнтський менеджер ключів» («Client key manager»).


Натисніть «Створити новий» («Generate New»)

Слід вказати/вибрати:

 • Profile: 1
 • Algorithm: RSA
 • Size: 4096
 • Заповніть гасло двічі

Для простого створення надійних гасел можете використовувати інструмент https://www.generateurdemotdepasse.com/

Натисніть кнопку «Generate».


Обов'язково збережіть гасло! Вітаємо, ви створили RSA ключ!

Крок 2: Збережіть RSA-ключ

У вашому клієнтському ключовому менеджері з'явиться новий створений вами ключ, натисніть на нього і виберіть «Експорт»,

вибрати:

«Export public Key» -> «OpenSSH Format» і зберегти файл кнопкою «Export».

Виконайте ту ж операцію для закритого ключа: «Export private Key» -> «Bitvise Format» і зберегти файл кнопкою «Export».


Крок 3: Встановлення відкритого ключа на VPS Scaleway.

Відкрийте за допомогою блокноту файл, який містить відкритий/публічний ключ. У прикладі ми використовуємо для відкриття файлу безкоштовний блокнот Notepad ++ (https://notepad-plus-plus.org/).


Скопіюйте все і поверніться на свою веб-сторінку в обліковий запис (аккаунт) Scaleway:

Перейдіть за цим посиланням: https://cloud.scaleway.com/#/credentials

Вставте і натисніть кнопку «Використовувати цей ключ SSH» («use this SSH Key»).

Крок 4: Створення сервера.

Натисніть «Створити сервер» («Create server»), виберіть будь-який з серверів (підійде найдешевший).


Вибрати: Ubuntu Trusty (Ubuntu version 14)


Підтвердіть створення сервера і дочекайтеся його запуску (це може зайняти до 10 хвилин).


Вітаємо! Ви щойно створили свій виділений сервер (VPS)!

Встановлення на виділений сервер MonacoCoin Core


Крок 1: Підключення до сервера.

Відкрийте «Bitvise SSH Client». Введіть IP-адресу сервера (його можна знайти на сторінці Scaleway).

На сторінці аутентифікації:

 • Username: root
 • Initial Method: publickey
 • Client Key: probile 1
 • Passphrase: фраза-гасло ... гасло, яке відповідає ключеві RSA


Далі прийняти і зберегти «Accept and Save»:


Крок 2: Встановлення MonacoCoin Core.


Необхідно буде встановити залежності і оновити сервер. Введіть наступні команди:

apt-get update && apt-get upgrade

apt-get install unzip

apt-get install git

apt-get install libboost-system-dev libboost-filesystem-dev libboost-chrono-dev libboost-program-options-dev libboost-test-dev libboost-thread-dev libboost-all-dev unzip libminiupnpc-dev python-virtualenv

sudo apt-get install build-essential libtool autotools-dev automake pkg-config libssl-dev libevent-dev bsdmainutils

add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin

Якщо ви бачите повідомлення про помилку, виду: "add-apt-repository: command not found", введіть наступні команди:

apt-get install software-properties-common && add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin

apt-get update
apt-get install libdb4.8-dev libdb4.8++-dev

Ви обов'язково повинні створити користувача, щоб уникнути запуску клієнта MonacoCoin з правами Root! Для цього введіть команду:

adduser vasia

Замініть «vasia» своїм ім'ям користувача і дотримуйтесь екранних підказок.


Заходимо під користувачем vasia, тобто під своїм ім'ям:

su vasia

cd

Ви тільки що увійшли в систему з користувачем vasia і його робочим каталогом /home/vasia/.

Крок 3: послідовно введіть наступні команди:

wget https://github.com/monacocoin-net/monacoCoin-Core/releases/download/0.12.1.5.1/monacoCoinCore-0.12.1.5.1-linux64-cli.taz.gz

tar xzvf monacoCoinCore-0.12.1.5.1-linux64-cli.taz.gz

chmod +x monacoCoind monacoCoin-tx monacoCoin-cli

./monacoCoind


Якщо термінал завис на тривалий час (більше кількох хвилин), не хвилюйтеся, просто перезапустіть сеанс і перепідключіться до свого користувача:

su vasia

cd

./monacoCoin-cli stop

Потім потрібно відредагувати файл monacoCoin.conf:

cd

nano .monacoCoinCore/monacoCoin.conf

Скопіюйте / вставте цей код, змінивши параметри:

rpcuser = rpc user name
rpcpassword = rpc password
masternodeprikey = Private key generate before with command «masternode genkey»
externalip = Your VPS Public IP address

rpcuser=довільне ім'я користувача
rpcpassword=довільне rpc-гасло
rpcallowip=127.0.0.1
server=1
listen=1
daemon=1 
externalip=***.***.***.*** (Ваша публічна IP-адреса VPS сервера) 
maxconnections=24
masternode=1
masternodeprivkey=вставляємо сюди ключ (Приватний ключ, який ми згенерували раніше за допомогою команди masternode genkey)

«masternodeprivkey» - в нашому прикладі це - 3c7854No7bQ585495UMBnwoZvPv4DefJC4yeEAmpwKgLRzsBr1W

Виходимо і зберігаємо внесені зміни за допомогою послідовності натискання клавіш: CTRL+x -> y -> ENTER

Далі вводимо команди:

cd

./monacoCoind

./monacoCoin-cli getinfo

Якщо все працює правильно, ви повинні отримати ось таку відповідь:


Вітаємо, ваш сервер підключений, запустився і почав синхронізацію. Синхронізація може зайняти кілька годин. Переконайтеся, що ваш сервер працює і синхронізований, для цього введіть команду:

./monacoCoin-cli mnsync status

Коли сервер синхронізується ви отримаєте:

{
 "AssetID": 999,
 "AssetName": "MASTERNODE_SYNC_FINISHED",
 "Attempt": 0,
 "IsBlockchainSynced": true,
 "IsMasternodeListSynced": true,
 "IsWinnersListSynced": true,
 "IsSynced": true,
 "IsFailed": false
}

Якщо ідентифікатор ресурсу («AssetID») - не 999, то ваш сервер не завершив синхронізацію, і працювати не буде! Чекайте ...

Крок 4: Налаштування Sentinel

Програмне забезпечення Sentinel є обов'язковим для роботи мастерноди.

cd
git clone https://github.com/monacocoin-net/sentinel.git && cd sentinel
virtualenv ./venv
./venv/bin/pip install -r requirements.txt

Якщо у вас виникає помилка, встановіть:

sudo apt-get update
sudo apt-get -y install python-virtualenv

Налаштування файлу конфігурації:

Відкриваємо для редагування файл sentinel.conf:

nano sentinel.conf

Редагуємо вміст файлу, згідно прикладу, наведеного нижче (замініть YOUR HOME DIRECTORY на ім'я вашого користувача, в прикладі - vasia):

# specify path to monacoCoin.conf or leave blank
# default is the same as monacoCoinCore
monacoCoin_conf=/home/YOUR HOME DIRECTORY/.monacoCoinCore/monacoCoin.conf

# valid options are mainnet, testnet (default=mainnet)
network=mainnet
#network=testnet

# database connection details
db_name=database/sentinel.db
db_driver=sqlite

Виходимо і зберігаємо внесені зміни за допомогою послідовності натискання клавіш: CTRL+x -> y -> ENTER

Активуємо конфігурацію:

./venv/bin/py.test ./test

Result : 
collected 20 items

test/integration/test_jsonrpc.py .
test/unit/test_models.py ..
test/unit/test_monacoCoin_config.py .
test/unit/test_monacoCoind_data_shims.py ..
test/unit/test_monacoCoiny_things.py .....
test/unit/test_submit_command.py .
test/unit/models/test_proposals.py ...
test/unit/models/test_superblocks.py .....

==================================== 20 passed in 1.74 seconds =====================================

Встановіть команду в crontab в кінці файлу:

crontab -e

Натисніть клавішу ENTER і потім:

* * * * * cd /home/YOURUSERNAME/sentinel && ./venv/bin/python bin/sentinel.py >/dev/null 2>&1

де попередньо змініть YOURUSERNAME на своє ім'я користувача.

Готово!

Активуємо свою мастерноду


Крок 1: Вихідні дані для мастерноди

Нам потрібно отримати індекс транзакції, якою ми надсилали заставу. Для цього відкрийте на вашому локальному комп'ютері клієнт monacoCoin-qt.exe, зайдіть в «Консоль налагодження» і введіть:

masternode outputs


Скопіюйте код, який з'явиться, наприклад: 002eae7f9568c5751b091facdb58fe612834349c8573dde96f3330a28138be97. Він відповідає ідентифікатору вашої транзакції на суму 1000 MCC.

http://block.monacocoin.net:8080/tx/002eae7f9568c5751b091facdb58fe612834349c8573dde96f3330a28138be97


Знайдіть «masternode.conf» або в гаманці MonacoCoin «Інструменти -> Відкрити файл налаштування мастернод»

Формат: alias IP:port masternodeprivkey collateral_output_txid collateral_output index

де:

 • alias: ім'я вашої мастерноди в прикладі 'mn1'
 • IP: ваша публічна IP-адреса VPS-сервера
 • Port: 24157
 • masternodeprivkey: ключ, створений за допомогою команди «masternode genkey»
 • collateral_output_txid: код, отриманий за допомогою команди «masternode outputs»
 • index: 0 або 1 (в прикладі 0)

Редагуємо файл конфігурації, відповідно до власних даних і зберігаємо його.

# Masternode config file
# Format: alias IP:port masternodeprivkey collateral_output_txid collateral_output_index
# Example: mn1 127.0.0.2:19999 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg 2bcd3c84c84f87eaa86e4e56834c92927a07f9e18718810b92e0d0324456a67c 0
monserver-zeus 51.15.44.57:24157 3c7854No7bQ585495UMBnwoZvPv4DefJC4yeEAmpwKgLRzsBr1W 002eae7f9568c5751b091facdb58fe612834349c8573dde96f3330a28138be97 0

Перезавантажуємо гаманець, розблоковуємо його, відкриваємо консоль і вводимо наступні команди:

masternode start-alias mn1

masternodelist


У відповідь ви отримаєте результати про стан роботи вашої мастерноди і про її наявність/доступність у переліку всіх активних, на даний момент, мастернод. 

На вашому Linux-сервері ви також можете перевірити, чи працює мастернода, командою:

./monacoCoin-cli masternode status

Вітаємо, ви щойно створили свою першу мастерноду! Відтепер ви будете отримувати регулярну компенсацію за видобуток!

Бонус:

Доцільно встановити брандмауер програмного забезпечення на вашому сервері для повторного підключення в ROOT. Виконайте наступні команди в зазначеному порядку:

apt-get install ufw
ufw allow ssh/tcp
ufw limit ssh/tcp 
ufw allow 24157/tcp
ufw allow sftp/tcp
ufw logging on
ufw enable
0


Шановне товариство!
Якщо Ви виявили помилку, або "мертве" посилання, виділіть проблемний фрагмент мишкою та натисніть CTRL+ENTER.
У діалоговому вікні, що з'явилося, опишіть проблему та надішліть повідомлення Адміністрації ресурсу. Дякуємо!
Схожі публікації:
Додавання коментаря
Шановне товариство!
При додаванні коментарів на сайт Вам слід враховувати наступне: всі коментарі перевіряються Адміністрацією на предмет відсутності спаму. При виявленні ознак спаму, в залишеному Вами коментарі, сам коментар буде негайно видалений, а Ваша IP-адреса буде заблокована без попередження! Облікові записи користувачів, що розсилають спам, блокуються / видаляються без права подальшого відновлення.

Публікація коментарів, від незареєстрованих на сайті користувачів, відбувається після їх модераторської перевірки.

З повагою, Адміністрація сайту.

Ваше ім'я (обов'язково):

Ваш E-Mail :

Підтвердження коду безпеки :

Клацніть на зображення щоб оновити код, якщо він нерозбірливий

Введіть код (обов'язково):

Популярні матеріали
Опитування
Яким пристроям для майнінгу криптовалют Ви надаєте перевагу?