Чи має Україна шанс наздогнати криптоініціативи Білорусі?

CryptoExplorer         Немає коментарів         Україна Білорусь
565 переглядів
«Україна ніколи не упускає шансу втратити свій шанс». Ця фраза з західноєвропейської преси належить німецькому послу Гаймзьоту. Сама фраза не нова, але на сьогодні вона звучить лякаюче правдиво. Практично в кожному сегменті ринку, або в кожному питанні можна знайти втрачені блискучі перспективи і це лякає. Адвокат і керуючий партнер Juscutum, Артем Афян, спеціально для ForkLog розповів про те, як криптовалютні операції можуть бути вбудовані в існуючу правову модель України.

Під кінець року всі обговорюють декрет президента Республіки Білорусь, який встановлює такі правові умови для криптовалют, ICO і інших хайпових явищ останнього року, про які криптотусовка могла тільки мріяти. Так вийшло, що нашій команді довелося брати участь в аналізі положень цього документу ще восени. І можу сказати, що він досить непоганий за своєю ідеєю. Також він таїть в собі ложку дьогтю в «діжці криптомеду». Вже підготовані перші непогані огляди документу. Тому я краще спробую сформулювати, що може зробити Україна, щоб не залишитися на узбіччі криптоісторії.

Для того, щоб зробити прорив в цьому питанні, нашій країні навіть не потрібні спеціальні закони. Для початку достатньо буде простого роз'яснення, яке визначить порядок постановки криптовалюти на баланс і правила визначення податкових зобов'язань за операціями з нею. Це створить можливість великому і середньому бізнесу стати повноцінним учасником поточних процесів.

Наша компанія ще восени розробила цю позицію і представила її ряду регуляторів. Тут я приведу тези і розвію кілька міфів про правове регулювання криптовалют в Україні.

Чому криптовалюта - це не валюта і чому це не проблема


Криптовалюти всього пару років, як увійшли в широкий цивільний обіг, а юристи вже змагаються в словесній еквілібристиці при описі їх правової природи. Тут присутні і права вимоги, і віртуальні зобов'язання. Помилка більшості підходів таїться в тому, що, зазвичай, юристи орієнтуються не на законодавство, а на внутрішнє розуміння теорії права. Справа в тому, що цей термін на першому етапі потрібно просто вмонтувати в існуючу правову систему. І тут відповідь знайти дуже просто.

Згідно з нормами П(с)БО 8 «Нематеріальні активи», нематеріальний актив - це актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. Нематеріальний (інформаційний) характер, наявність власної ринкової вартості і можливість виступати засобом обміну між фізичними і юридичними особами дозволяє за правовою природою співвіднести криптовалюти з цифровим активом (тобто активом, який виражений в цифровій формі) у вигляді інформації, який зафіксований в розподіленій базі даних у вигляді записів з вартістю, яка формується в процесі його використання фізичними та юридичними особами. Таким чином, криптовалюта є різновидом нематеріальних активів.

Криптовалюта і ПДВ


Нормальний обіг криптовалюти в Україні неможливий без питання: що робити з податком на додану вартість. У розумінні Податкового кодексу України, передача прав на нематеріальний актив є постачанням товарів і повинна обкладатися податком на додану вартість у разі, якщо фактичне місце поставки цих нематеріальних активів на момент такої передачі знаходиться на митній території України.

Пункт 186.1 статті 186 Податкового кодексу України містить визначення місця поставки товарів. Однак при здійсненні операцій з криптовалютами визначити місце поставки криптовалюти як нематеріального активу, на підставі п. 186.1 ст.186 ПК України неможливо.

Криптовалюта, як елемент технології блокчейн, зберігається у вигляді записів в розподіленій базі даних, фізично зберігається в пам'яті всіх електронно-обчислювальних машин, які підключені до такої бази даних і які можуть перебувати в будь-якій точці світу. Будь-яка передача права на розпорядження криптовалютами здійснюється за допомогою мережі Інтернет за чітким алгоритмом між такими електронно-обчислювальними машинами. Записи про транзакції дублюються в кожному комп'ютері - учасника системи. Тому, якщо прирівнювати криптовалюти до нематеріальних активів, ми не можемо застосувати правила визначення місця поставки, виписані в поточній редакції.

Операції з передачі нематеріальних активів можуть визнавати також постачанням послуг (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України). Однак пункт 186.2 статті 186 Податкового кодексу України, який визначає, що є місцем постачанням послуг, неможливо застосувати до операцій з криптовалютами в силу природи криптовалют і суті операцій з ними.

На даний момент механізми, закріплені в Податковому кодексі, не дозволяють визначити місце поставки криптовалют. З цього випливає, що немає і можливості визначити його як таке, яке знаходиться на митній території України або за кордоном митної території. А тому слід вважати, що операції з криптовалютами не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Такий підхід співзвучний позиції, яку висловив Європейський Суд справедливості у справі «Хедквіст проти Швеції» від 22 жовтня 2015 року. І, думаю, не варто пояснювати, чому саме такий підхід необхідний на поточний момент ринку.

Криптовалютний прибуток


Податок на прибуток, по відношенню до криптовалют, визначається за правилами розділу III ПК України. При придбанні криптовалюти, як нематеріального активу, її зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю.

Амортизації криптовалюта не підлягає, оскільки конкретний термін її корисного використання не визначений (п. 25 П(с)БО 8 «Нематеріальні активи»). Витрати на придбання криптовалюти визнаються витратами підприємства в момент (в періоді) визнання доходу (п.7 П(с)БО 16 «Витрати»). Тобто витрати на покупку криптовалюти списуються тільки в момент її продажу. У той же момент визнаються і доходи (п. 5 П(с)БО «Дохід»). Різниця між доходами і витратами становить фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток у бухгалтерському обліку.

Пунктом 136.1 ст. 136 ПК України передбачена базова ставка податку на прибуток підприємств - 18%.
Залишок криптовалюти на балансі підприємства на кінець звітного періоду відображається в Балансі в рядку «Запаси» (рядок 1100 фінзвіту суб'єкта малого підприємництва), або в рядку «Незавершені капітальні інвестиції» (рядок 1005 «малого» балансу), або ж в рядку «Інші необоротні активи» (рядок 1090« малого »балансу).

Про податок на доходи фізичних осіб


Дохід фізичних осіб від майнінгу або інших операцій з криптовалютами повинен включатися до загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи і обкладатися податком за правилами розділу IV Податкового кодексу України.

Пунктом 164.3 ст. 164 ПК України передбачено, що при визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах. Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються в гривні за валютним курсом Національного банку України, діючим на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається фізичною особою-платником податку до 1 травня року, наступного за звітним.

Крім податку на доходи, фізична особа також зобов'язана сплатити військовий збір 1,5%, об'єктом оподаткування якого є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (п. П. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

У зв'язку з тим, що майнінг - це систематична діяльність, метою якої є отримання доходу, то практичніше з податкової точки зору займатися нею, будучи суб'єктом господарської діяльності. Також це допоможе уникнути штрафу за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації, розмір якого може сягнути 80 000 грн.

Криптовалюти і спрощена система оподаткування


ФОП не ведуть баланс, а відображають доходи в Книзі доходів і витрат. Головне - не перевищувати ліміти за єдиним податком. Окремим питанням залишається - в який момент підприємець повинен вносити інформацію про дохід в книгу - в момент отримання криптовалюти на гаманець, або в момент її продажу.

З врахуванням того, що платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п. 291.6 ст. 291 ПК України), то логічним буде внесення запису про дохід за результатами реалізації товарів (нематеріальних активів). Виходячи з цієї ж норми, операції обміну криптовалюти на іншу криптовалюту, або на об'єкти з реального світу (квартири, машини), так звана міна (бартер), для єдинників неможливі, в іншому випадку вони ризикують втратити статус платника єдиного податку.

Основна моя думка в тому, що криптовалютні операції можуть бути вбудовані в існуючу правову модель України. Це дозволить зробити колосальний крок вперед для ринку. І тоді наша країна зможе протиставити широкий відкритий ринок невеликій бізнес-резервації з пільгами в Білорусі. Це не гарантує Україні перемоги в змаганні за звання гавані капіталів нової формації, але вже буде серйозною заявкою на перемогу. І головне, що це можна встигнути зробити навіть до Нового року.

Це моя думка як юриста. Необхідно ж, щоб ці тези набули форми офіційного роз'яснення. А для цього вкрай бажано, щоб державні чиновники керувалися принципом «як зробити, щоб було краще», а не «як би чого не було».
0


Шановне товариство!
Якщо Ви виявили помилку, або "мертве" посилання, виділіть проблемний фрагмент мишкою та натисніть CTRL+ENTER.
У діалоговому вікні, що з'явилося, опишіть проблему та надішліть повідомлення Адміністрації ресурсу. Дякуємо!
Схожі публікації:
Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Популярні матеріали
Опитування
В якій (географічно) частині України Ви постійно/здебільшого проживаєте?
Ежедневные акции, распродажи и скидки в китайских, российских и украинских интернет-магазинах